В момента има 9 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 105098
Н
08
2013

Данъчно облекчение за дарители

ПДФПечатЕ-мейл

Всеки гражданин може да намали данъците си наполовина, ако направи дарение на Центъра „Фонд за асистирана репродукция“ и/или Центъра „Фонд за лечение на деца“, съобщават от НАП.  Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българите, е за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на меценати.  Дарителите в полза на здравни или лечебни заведения, както и на специализирани институции за предоставяне на социални услуги,  Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика ще могат да намалят данъците си до 5%. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. По-ниски данъци ще плащат и онези, които решат да помогнат финансово УНИЦЕФ или комуни за лечение на наркозависими. Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчната основа. Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г., уточняват от НАП.

 

източник: btvnews.bg

 

 


С
12
2013

За едно момче, мечтите стават реалност

ПДФПечатЕ-мейл

 

Днес 12.09.2013г. изпратихме К. Нашия малък мъж, вече живее в семейството на приемни родители. След активното ни сътрудничество със социалните работници от ОЗД -Тутракан , Дулово и приемните родители, процеса на напасване протече бързо и успешно. Ние внимателно и деликатно подготвихме детето за своя нов живот. К и приемните родители прекараха заедно неусетно дните си заедно.
Радваме се, че момчето  има свое ново начало, има нова възможност да попълни празните парчета от своя личен пъзел., да получи това което му е липсвало при нас-внимание и обич само за него.  По неговите думи, това  е като сън.
Пожелахме му да бъде все такова умно и будно дете. Обещахме си, че ще поддържаме връзка. К. желае да не забравя своите приятели от ЦНСТ.

Ето така за едно дете, една мечта, се превърна в  реалност!

 


С
12
2013

Студентски практики

ПДФПечатЕ-мейл

ЦНСТ с.Малък Преславец, предоставя възможност на млади специалисти -стажанти  на позиця  възпитател  и социален работник да прекарат по 240 часа в реална работна среда. Това се случва благодарение на Европейски проект "Студентски практики".  http://praktiki.mon.bg/sp/?m=10

В началото на септември 2013г  в ЦНСТ,  приключи успешно  програмата на 1 студент/ стажант - предучилищна и начална педагогика от Русенски университет ,  на длъжност ВЪЗПИТАТЕЛ.

 Практическото обучение се проведе  с помощта и под контрола на служител на  организацията работодател - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.
По време на своята практика, стажантът  придоби   практически познания относно характера на социално-възпитателна дейност в условия на новия тип социална услуга- ЦНСТ. Осъзна  необходимите умения за ефективна работа на възпитателя в ЦНСТ. Съдейства и работи  с деца в риск. Оказваше индивидуална подкрепа и консултации за детето според потребностите и целите заложени в план за действие . Извършваше  социално - възпитателни дейности.

Споделени думи от  Цветелина Савянова:
 Като студент-практикант, който успешно приключи своята практика в ЦНСТ, мога да кажа, че получих много повече, отколкото очаквах! Получих знания за методите на работа в ЦНСТ, получих уважението на целия екип, получих обичта на всички тези създания, които по една или друга причина са попаднали в ЦНСТ! Те от своя страна се сдобиха с още един приятел в мое лице, на когото могат да разчитат и който да сподели техните радости и проблеми! На добър час на всички през новата учебна година, а на екипа пожелавам повече поводи за радост, повече енергия и амбиция за работа! Вие сте хора, които работят за една обща кауза, а именно всяко дете да получи шанс да има свое семейство! УСПЕХ!

 

Очакваме още желаещи студенти със специалност социални дейности, социална педагогика, психология , педагогика  да се включат и да проведат своята практика в ЦНСТ.

 


А
17
2013

Летуване на планина в Трявна

ПДФПечатЕ-мейл

И тази година нашите деца, все пак успяха да излязат от Малък Преславец  и да изживеят своето лято. Заведохме ги на планина в  гр.Трявна на санаториум. Пътуването се осъществи на 2 групи. Повече от децата пътуваха със смесен транспорт(автобус и влак) А по-малките пътуваха с леката кола, заедно с багажа. Дните бяха слънчеви, изпълнени с много разходки и игри в сенчестата гора и планина. Направихме  преходи по еко пътеки.  Видяхме и усетихме духа на стрия град Трявна  и село Боженци. В дните на своя престой децата имаха на разположение джобни средства и имаха възможност да си купят различни лакомства-петлета и пастички от Шекернииците.  В санаториума нашите деца срещнаха и се запознаха с други деца и завързаха приятелства. Всички  се завърнаха укрепнали и надяваме се закалени физически.

ХУБАВО Е В ГОРАТА И ПЛАНИНАТА!

 

 


Ю
11
2013

Довиждане на още две деца през юни 2013

ПДФПечатЕ-мейл
  •   

В края на месец юни 2013 се разделихме и казахме довиждане с още 2 деца от ЦНСТ. След съвместни усилия и работа с ОЗД Тутракан по тези два случая, децата вече живеят при близки и роднини.
Малкия г-н С. още в края на учебната година отиде при баба и дядо на гости. Това гостуване постепенно се превърна в постоянно живеене за детето.
А госпожица А. , след като се върна от екскурзия с класа си, отиде да живее при леля си. Обещахме си с А. да се виждаме и да се чуваме, да не се забравяме. Да ни звъни, да ни дойде на гости когато пожелае.
Пожелаваме й, много здраве, да е все такава лъчезарна. Надяваме се, късметът и успехът да са до нея.
Пожелаваме на С. да продължи да е все такова спокойно и усмихнато дете. Нека расте и все така да се усмихва. Надяваме се да е вече по-самоуверен и активен в уроците в новото училище и новия клас.

Разделихме се с 4 деца, с 4 наши слънца. Привързахме се към, тях, живяхме с техните радости и тъги. Но ние , екипът от ЦНСТ и колегите от ОЗД, знаем и работим за най- доброто за децата, а именно да живеят в семейна среда при своя род, роднини, семейство.

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.