В момента има 8 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 105098
Д
23
2014

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

ПДФПечатЕ-мейл

До всички приятели, благодетели с добри сърца, които знаят и мислят за нас в нашата къща.
Екипът и децата, ПОЖЕЛАВАМЕ И НАРИЧАМЕ :
НЕКА да съумеем да запазим магията на коледната нощ, през цялата година, за да бъдем по-добри, да се обичаме повече и да имаме силата да сътворяваме по едно малко чудо всеки ден – една усмивка, едно добро дело, един топъл жест.
Бъдете живи, здрави  и истински щастливи!


Д
15
2014

ПОКАНА КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА БАЗАР

ПДФПечатЕ-мейл

ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА СЕ ПОРАДВАТЕ НА РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ ПРЕДМЕТИ И ДА ОТНЕСЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ ЧАСТИЦА ОТ ДЕТСКИТЕ МЕЧТИ И ЖЕЛАНИЯ!

 

КОГА? от 15.12.2014г. (15.00 ч) до 19.12.2014г.(15.00ч) 

 
КЪДЕ? фоайе общински съвет гр. Главиница

 
КАКВО? Разпродажба на коледни предмети, ръчно изработени от децата и екип в ЦНСТ с.М.Преславец


СЪБРАНАТА СУМА ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ МАТЕРИАЛИ И ЗА МЕЧТАНИ ПОДАРЪЦИ ЗА ЛИЧНИ ПРАЗНИЦИ НА ДЕЦАТА!

 

 


Д
15
2014

На добър час мило дете!

ПДФПечатЕ-мейл

В понеделник  08.12.2014г. се разделихме с едно момче, което отдавна искаше да го заведем в неговия дом . След положителните за детето промени и действия, това се случи! Дете и родители търпеливо чакаха законните процедури . Докато течаха, се провеждаха ежеседмично скайп срещи за да се поддържа емоционалния контакт за предстоящия нов живот! В центъра положихме усилия, да внушим на детето, че любовта и грижите на мама и татко ще е му помогнат да намери себе си и своя дом. 
Предния ден, на изпращането, в ЦНСТ децата организираха малък тържествен празник. Всеки сподели впечатления кой с какво ще запомни М. И. 
Всички, които работихме, живяхме и съприживявахме живота на това 9 годишно дете, най- искрено пожелахме на цялото семейство взаимно да имат търпение, обич и атмосфера на топлота привързаност! НА ДОБЪР ЧАС, МИЛО ДЕТЕ!

 


Н
24
2014

Довиждане !

ПДФПечатЕ-мейл

Една малка принцеса, вече в сигурните прегръдки на мама и татко! Изпратихме едно сладурче, по-усмихнато и по - грейнало. Казахме Довиждане на детенцето и пожелахме взаимно щастие и търпение на семейството! Ще ни липсва, малката ! Но всички сме уверени и спокойни, че от обичта на мама, татко, баби, дядовци няма по-сигурно и добро място!Ю
18
2014

" Слънцето -едно за всички "-доклад на Цветелина Савянова

ПДФПечатЕ-мейл

Не отдавна в ЦНСТ приключи своята практика стажант - студента Цветелина Савянова. Натрупания опит, знания и емоции тя сплете и отрази новия и труден  поглед на така наболелия и сложен процес, който стои пред нас работещите в новата социална услуга -ЦНСТ. За  адаптацията в социалния свят, за социализацията и приемането в общността на децата , по една или друга причина останали без родителски грижи. 
Стутентката Цветелина Савянова  https://www.facebook.com/tsvetelina.cankovasavianova?fref=ts се представи на на конференция, организирана от Русенски университет "Ангел Кънчев" , СОУ "Св.Кирил Философ и Лицей от Русия. Темата на събитието е  "Съвремени тенденции за сътрудничество  между училището и семейството" . Като един истински новатор написа обективен доклад "Слънцето -едно за всички" и го презентира пред академичната общност.

Резюме:Слънцето– едно за всички:за социализацията и адаптацията на децата, семейството,институциите, всичко взето заедно са отговорни пред бъдещото поколение, защотото (поколението) носи устрема на новото, на различното, на напредъка.Израствайки в семейна среда децата имат нужната подкрепа, а тези, които по една или друга причина се отглеждат в домовеи я нямат, тогава? Нима слънцето е различно за всички?


Браво ЦВЕТИ! Благодарим ти!


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.