Ю
11
2013

Довиждане на още две деца през юни 2013

Печат

В края на месец юни 2013 се разделихме и казахме довиждане с още 2 деца от ЦНСТ. След съвместни усилия и работа с ОЗД Тутракан по тези два случая, децата вече живеят при близки и роднини.
Малкия г-н С. още в края на учебната година отиде при баба и дядо на гости. Това гостуване постепенно се превърна в постоянно живеене за детето.
А госпожица А. , след като се върна от екскурзия с класа си, отиде да живее при леля си. Обещахме си с А. да се виждаме и да се чуваме, да не се забравяме. Да ни звъни, да ни дойде на гости когато пожелае.
Пожелаваме й, много здраве, да е все такава лъчезарна. Надяваме се, късметът и успехът да са до нея.
Пожелаваме на С. да продължи да е все такова спокойно и усмихнато дете. Нека расте и все така да се усмихва. Надяваме се да е вече по-самоуверен и активен в уроците в новото училище и новия клас.

Разделихме се с 4 деца, с 4 наши слънца. Привързахме се към, тях, живяхме с техните радости и тъги. Но ние , екипът от ЦНСТ и колегите от ОЗД, знаем и работим за най- доброто за децата, а именно да живеят в семейна среда при своя род, роднини, семейство.