Ю
20
2013

Отново казахме Довиждане!

Печат

    

В понеделник се разделихме с братче и сестриче. След като изчакаме баткото да се върне от училищната екскурзия из България, след активно сътрудничество със соцалните работници от ОЗД Тутракан и родителите на децата си казахме Довиждане с пожеланя за успех и надежда за по-добри дни.

Р. и Г живяха повече от година при нас , постигнаха своите малки успехи и постижения в своето развитие. Тръгнаха си видимо пораснали и спокойни.

Пожелахме на семейството успех и сили , да се справят с предизвикателствата на живота. Обеща
хме, че ще помагаме, ако ни потърсят.

Пожелахме на порасналото момче, да расте все така умен и да търси помощ и подкрепа при нужда. А на малката госпожица да слуша мама, тате, батко.
Надяваме се, никога вече да не се разделят децата от родителите си!