М
29
2016

5 години от създаването на ЦНСТ ДМ без увреждания

Печат

                                     На 7.03.2011 започна всичко!

Преди 5 години създадохме и изградихме нещо ново, нова социална услуга на територията на община Главиница.

На нашия празник дойдоха представители на общинската власт - в.и.кмет- Сюзан Хасан, в.и.зам кмет - Д.Милчева, и секретар на общината Ашкън Салим , на местната власт- кмет- Галя Ангелова, председателя на ЗКооперация в с. М.Преславец- Анчо Ангелов и бивша наша колeжка - П.Нейчева.

За да се почувстваме празнично и с настроение се погрижи екипът на "Като звездите" с ръководител    г-жа Ирена Анастасова, приятел на нашите деца от 4 години.

                                ДЕЦАТА СИ ПРЕКАРАХА ЧУДЕСНО!