Д
15
2014

На добър час мило дете!

Печат

В понеделник  08.12.2014г. се разделихме с едно момче, което отдавна искаше да го заведем в неговия дом . След положителните за детето промени и действия, това се случи! Дете и родители търпеливо чакаха законните процедури . Докато течаха, се провеждаха ежеседмично скайп срещи за да се поддържа емоционалния контакт за предстоящия нов живот! В центъра положихме усилия, да внушим на детето, че любовта и грижите на мама и татко ще е му помогнат да намери себе си и своя дом. 
Предния ден, на изпращането, в ЦНСТ децата организираха малък тържествен празник. Всеки сподели впечатления кой с какво ще запомни М. И. 
Всички, които работихме, живяхме и съприживявахме живота на това 9 годишно дете, най- искрено пожелахме на цялото семейство взаимно да имат търпение, обич и атмосфера на топлота привързаност! НА ДОБЪР ЧАС, МИЛО ДЕТЕ!