Ю
18
2014

Отново казахме : " ДОВИЖДАНЕ"

Печат

Отново казахме:" Довиждане". Изпратихме малката С. от нашата къща. Тя отива в при баба си. За четрите месеца при нас малката госпожица получи временно сигурност, спокойствие и добри грижи. Посещаваше ДГ и научи българския език. С колегите от ОЗД -Тутракан и Силистра , се надяваме, че повече няма да има такива трудни моменти за малката С. и ще бъде щастлива при баба си!