Ф
17
2014

Бялата лястовица по радио Шумен

Печат

Интервю  за ЦНСТ  от Управителя 


http://bnr.bg/shumen/post/100312110/byalata-lyastovica-12022014-g

.

(цък за да го чуеш, от 25мин. )