С
12
2013

За едно момче, мечтите стават реалност

Печат

 

Днес 12.09.2013г. изпратихме К. Нашия малък мъж, вече живее в семейството на приемни родители. След активното ни сътрудничество със социалните работници от ОЗД -Тутракан , Дулово и приемните родители, процеса на напасване протече бързо и успешно. Ние внимателно и деликатно подготвихме детето за своя нов живот. К и приемните родители прекараха заедно неусетно дните си заедно.
Радваме се, че момчето  има свое ново начало, има нова възможност да попълни празните парчета от своя личен пъзел., да получи това което му е липсвало при нас-внимание и обич само за него.  По неговите думи, това  е като сън.
Пожелахме му да бъде все такова умно и будно дете. Обещахме си, че ще поддържаме връзка. К. желае да не забравя своите приятели от ЦНСТ.

Ето така за едно дете, една мечта, се превърна в  реалност!