С
12
2013

Студентски практики

Печат

ЦНСТ с.Малък Преславец, предоставя възможност на млади специалисти -стажанти  на позиця  възпитател  и социален работник да прекарат по 240 часа в реална работна среда. Това се случва благодарение на Европейски проект "Студентски практики".  http://praktiki.mon.bg/sp/?m=10

В началото на септември 2013г  в ЦНСТ,  приключи успешно  програмата на 1 студент/ стажант - предучилищна и начална педагогика от Русенски университет ,  на длъжност ВЪЗПИТАТЕЛ.

 Практическото обучение се проведе  с помощта и под контрола на служител на  организацията работодател - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.
По време на своята практика, стажантът  придоби   практически познания относно характера на социално-възпитателна дейност в условия на новия тип социална услуга- ЦНСТ. Осъзна  необходимите умения за ефективна работа на възпитателя в ЦНСТ. Съдейства и работи  с деца в риск. Оказваше индивидуална подкрепа и консултации за детето според потребностите и целите заложени в план за действие . Извършваше  социално - възпитателни дейности.

Споделени думи от  Цветелина Савянова:
 Като студент-практикант, който успешно приключи своята практика в ЦНСТ, мога да кажа, че получих много повече, отколкото очаквах! Получих знания за методите на работа в ЦНСТ, получих уважението на целия екип, получих обичта на всички тези създания, които по една или друга причина са попаднали в ЦНСТ! Те от своя страна се сдобиха с още един приятел в мое лице, на когото могат да разчитат и който да сподели техните радости и проблеми! На добър час на всички през новата учебна година, а на екипа пожелавам повече поводи за радост, повече енергия и амбиция за работа! Вие сте хора, които работят за една обща кауза, а именно всяко дете да получи шанс да има свое семейство! УСПЕХ!

 

Очакваме още желаещи студенти със специалност социални дейности, социална педагогика, психология , педагогика  да се включат и да проведат своята практика в ЦНСТ.