Н
08
2013

Данъчно облекчение за дарители

Печат

Всеки гражданин може да намали данъците си наполовина, ако направи дарение на Центъра „Фонд за асистирана репродукция“ и/или Центъра „Фонд за лечение на деца“, съобщават от НАП.  Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българите, е за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на меценати.  Дарителите в полза на здравни или лечебни заведения, както и на специализирани институции за предоставяне на социални услуги,  Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика ще могат да намалят данъците си до 5%. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. По-ниски данъци ще плащат и онези, които решат да помогнат финансово УНИЦЕФ или комуни за лечение на наркозависими. Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчната основа. Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г., уточняват от НАП.

 

източник: btvnews.bg