В момента има 40 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136654
ГАЛЕРИЯ - Първия звънец удари
P9031808
P9031808
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P9031815
P9031815
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P9031821
P9031821
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P9031820
P9031820
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P9031817
P9031817
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P9031834
P9031834
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P9031811
P9031811
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P9031844
P9031844
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P9031845
P9031845
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P9031800
P9031800
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
 
Екранен номер 
 
 
Powered by Phoca Gallery
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.