В момента има 25 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136658
ГАЛЕРИЯ - Прощално парти и изпращане на две деца
за спомен
за спомен
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
дъхава питка
дъхава питка
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
къде отиват децата? (баба Иванка, иска да отбележат точно мястото на картата)
къде отиват дец...
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P8181457
P8181457
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
още от България
още от България
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P8191489
P8191489
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P8191490
P8191490
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P8191491
P8191491
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P8191497
P8191497
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
 
Екранен номер 
 
 
Powered by Phoca Gallery
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.