В момента има 18 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136651
ГАЛЕРИЯ - Живот в малката къща
с баба Иванка, участие в концерт
с баба Иванка, ...
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
Играя си в моята стая
Играя си в моят...
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
Храня се с прибори и в порцеланови чинии
Храня се с приб...
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
Дежурство
Дежурство
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
Правила
Правила
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
Правила
Правила
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
Правила
Правила
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
Индивидуален дневен ритъм
Индивидуален дн...
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
Дневен ритъм през ваканцията
Дневен ритъм пр...
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
дежурен
дежурен
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
дежурен
дежурен
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
дежурен
дежурен
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
ЧРД
ЧРД
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
ЧРД
ЧРД
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
ЧРД
ЧРД
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
ЧРД
ЧРД
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
с баба Минка
с баба Минка
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
на цирк
на цирк
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
ЧРД
ЧРД
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
с баба Маринка
с баба Маринка
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
 
Екранен номер 
Страница 1 от 2
 
 
Powered by Phoca Gallery
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.