В момента има 23 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136664
ГАЛЕРИЯ - Посрещане на децата в малката къща
P3230384
P3230384
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P3230375
P3230375
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P3230386
P3230386
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P3230397
P3230397
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
   -
-
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P3270470
P3270470
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P3230437
P3230437
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
 
Екранен номер 
 
 
Powered by Phoca Gallery
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.