В момента има 6 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 130474
ГАЛЕРИЯ - Фестивал "Сребърна пее и се смее"
960127_165564736944261_336731381_n
960127_16556473...
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
2013-05-19 09.40.19
2013-05-19 09.4...
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
scan0003
scan0003
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
P1030751
P1030751
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
2013-05-19 10.34.06
2013-05-19 10.3...
Детайли за снимката Изтегляне на снимката
 
Екранен номер 
 
 
Powered by Phoca Gallery
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.