В момента има 39 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136654
ГАЛЕРИЯ - от април 2012 г.
Продължаваме с ...
ЧРД на ЦНСТ - 2...
Сирни Заговезни...
Празник на детс...
Христос Воскрес...
Интериор и обор...
Трети национале...
1 юни в ЦНСТ
Среща с приятел...
Празник на водн...
Летуване на Тря...
 
Екранен номер 
 
 
Powered by Phoca Gallery
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.