В момента има 12 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 134980
Ю
20
2013

Отново казахме Довиждане!

ПДФПечатЕ-мейл

    

В понеделник се разделихме с братче и сестриче. След като изчакаме баткото да се върне от училищната екскурзия из България, след активно сътрудничество със соцалните работници от ОЗД Тутракан и родителите на децата си казахме Довиждане с пожеланя за успех и надежда за по-добри дни.

Р. и Г живяха повече от година при нас , постигнаха своите малки успехи и постижения в своето развитие. Тръгнаха си видимо пораснали и спокойни.

Пожелахме на семейството успех и сили , да се справят с предизвикателствата на живота. Обеща
хме, че ще помагаме, ако ни потърсят.

Пожелахме на порасналото момче, да расте все така умен и да търси помощ и подкрепа при нужда. А на малката госпожица да слуша мама, тате, батко.
Надяваме се, никога вече да не се разделят децата от родителите си!

 

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.