В момента има 30 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136673
Ю
11
2013

Заповядайте на празник на водната лилия

ПДФПечатЕ-мейл

На 15. юни 2013( събота) ще се проведе традиционния празник на водната лилия до блатото и река Дунав. Както в селото , така и в ЦНСТ тече трескава подготовка . Децата ще имат възможност да се изявят на сцената. Имат участие в празничната програма. Наред с това нашата Детска Работилничка ще бъде пренесена сред природата. Децата ще подредят своите творения на благотворителна изложба.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ПРАЗНИКА! ОЧАКВАМЕ ВИ ПРИЯТЕЛИ!

 

 

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.