В момента има 27 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136669
М
11
2013

Трети национален фестивал за деца от социалните домове "КАТО ЗВЕЗДИТЕ"

ПДФПечатЕ-мейл

ЦНСТ с.М.Преславец взе участие в третия национален фестивал на Единствения в Европа пътуващ детски спектакъл "Като звездите" за талантливите деца от социалните институции, който се проведе на 10.05. на площад "Свобода" в гр.Павликени под патронажа на Вицепрезидента на Р.България г-жа Маргарита Попова. Нашето момче В. откри фестивла с незабравимите думи ПРЕДАЙ НАТАТЪК!  Това е форум и място където  душевния мир и емоции се обединяват  и политат! Място, където  децата " слънца" се събират и греят истински.

Нашата група беше придружена от г-жа Елена Маркова, зам.кмет на община Главиница.

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.