В момента има 9 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 134970
А
15
2013

Празник на детската книжка

ПДФПечатЕ-мейл

По повод международния ден и седмица на детската книжка Читалище "Йорданков Йовков"с. Малък Преслаевц   организира истински празник за своето  население.   На 13. 04.2013г. на сцената децата от селото, включително  и от нашата къща  се превърнаха в истински артисти.  Те рецитираха стихотворения,  четоха приказка пред камината, танцуваха и драматизираха приказки с голяма емоция и настроение.

С неподправения си чар всички малки участници навлязоха в един чуден свят, свят на детските забавления.   

evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.