В момента има 7 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 139761
М
17
2013

СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ Е

ПДФПечатЕ-мейл

 

Днес 17.03.2013г. е Сирни Заговезни! В този ден се случва и обичая "ХАМКАНЕ". Днес е още Кукувден! На този ден традиционно в селото се прави дефиле от Кукери! След което се излъчва победител! Децата от нашата къща взеха достойно участие!
И не на последно място в този ден си вземаме - даваме ПРОШКА!
ПРОСТЕНО -ПРОСТИ!

 

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.