В момента има 28 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136675
Ф
19
2013

Довиждане! Изпратихме дете при приемни родители!

ПДФПечатЕ-мейл
 
Разделихме се с малката госпожичка Н. След активното ни сътрудничество със социалните работници от ОЗД -Тутракан изпратихме детето в приемно семейство. В разтояние на около  месец, приемните родители посещаваха малката Н в Центъра и се опознаваха. Два уикенда прекараха заедно в дома на семейството. След успешното напасване детето вече живее  при тях. Надяваме, се малката Н. да расте все така усмихната!
 
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.