В момента има 15 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136649
О
07
2012

Посещение на семейство Бърни и Дъги Легет!

ПДФПечатЕ-мейл

        И тази година нашите приятели Бернадет и Дъги Легет, извършиха фантастична и огромна работа съвсем доброволно. Тези хора с големи сърца работят неуморно. Подариха на децата ни около 40 големи кашона с играчки, дрехи, обувки, одеала плетени специално за нашите деца , уреди и съоръжения за игри на двора. Тук са специално направените Коледни кутии за всяко дете. Те ще бъдат изненада за Коледната нощ! БЛАГОДАРИМ на  семейство Легет! БЛАГОДАРИМ на целия им  екип! ГОЛЯМ ПОКЛОН! Вие сте част от нашето голямо семейство. 

 

По-вече за дейността на семейство Легет : ->ТУК

 

 

 

 

 

 

evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.