В момента има 7 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 139762
С
16
2011

Първия звънец удари

ПДФПечатЕ-мейл
parvia_zvanec_udari_2011

И тази година на 15 септември първия звънец удари. И тази година децата, които живеят в Центъра от семеен тип, с.Малък Преславец прекрачиха прага на училището и детската градина.

С приповдигнат дух и настроение децата поеха пътя към знанието.

Шест ученика, присъстваха на официалното откриване на учебната година в ОУ" Иван Вазов" с. Зафирово и усетиха празничната атмосфера. Три от тях  за първи път влязоха в класната стая и седнаха на ученическия чин. 

На първолаците им предстои период за адаптиране към новите порядки, изисквания, задължения...Надяваме се този период да е по-кратък и успешен. Останалите деца посещават ЦДГ "Васил Левски"с.Зафирово . За всички деца е организиран транспорт и се извозват всекидневно.


На добър час!


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.