В момента има 4 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 139756
С
02
2011

Първото осиновяване в ЦНСТ

ПДФПечатЕ-мейл
parvoto_osinoviavane_2011

 

 

На 29 август  се разделихме с две деца-Р. и Х(брат и сестра).  от Центъра.

Миналата седмица с помощта на баба Иванка(баба, която полагаше грижи и показваше семейна среда на децата) , организирахме прощално парти по повод осиновяването на децата.

През месец май, срещата в М.Преславец и Силистра с кандидат осиновителите протече спокойно и с положителен резултат.

 Докато течеше порцедурата - времето за изчакване решението на Софийски градски съд , кандидат осиновителите, редовно контактуваха по СКАЙП с децата  и се вълнуваха за тях и за живота на останалите деца. Децата, започнаха да слушат и да учат езика на родителите си. Родителите пък учеха езика на децата. Като се има предвид възрастта на децата, това е особенно важно за адаптацията и новото начало. А ние в Центъра положихме усилия да подготвим писихически и поне малко да повдигнем завесата за другия живот, за друг свят, който децата не познавт, но са чували- за живота в семейството, за това, че вече ще бъдат единствени и ще имат цялото внимание и обич от мама и татко.

В понеделник изпратихме заедно цялото  семейството.

ЕКИПЪТ НА ЦНСТ им пожелава  взаимно търпение, обич и атмосфера на топлота, доверие и пръвързаност.

ИСКРЕНО ИМ  ЖЕЛАЕМ  ЩАСТИЕ ЗАЕДНО!

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.