В момента има 19 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136661
А
10
2011

Ремонт и обзавеждане на ЦНСТ

ПДФПечатЕ-мейл

По проекта бяха инвестирани средства за ремонт на помещения в отделна масивна, свободна, самостоятелна двуетажна сграда „Здравен дом”, която е построена през 1970г. Намира се в центъра на село Малък Преславец в непосредствена близост до Читалището и Кметството. Социалната услуга ще се предоставя само в жилищната част на 2 етаж, където пространството е насочено към това да създава среда близка до семейната, уют, съобразевана е с потребностите на децата, спазване на интимността на всяко от децата и условия за работа на екипа.

Ремонтните работи се осъществиха в периода януари - февруари 2011 г.

В резултат беше обособен Центъра за настаняване от семеен тип в помещения от 2 апартамента. Ежедневните и битови дейности се осъществяват в с три спални помещения, една дневна стая, склад, офис за екипа на ЦНСТ, трапезария и кухня.и 2 бр. Санитарен възел.

По проекта бяха инвестирани и средства за закупуване на част от обзавеждането и оборудването. Две спални са оборудван със секционен шкаф с бюро и библиотечка.

Дневна- секционен шкаф-1бр.; мека мебел-1бр.; малка маса-1бр.; Кухня-кухненско оборудване-шкафове; маси за хранене-2бр; столове-15бр.; хладилник-1бр.; Трапезария- 2 маси за хранене и 15 стола; Склад-стелаж на 5 нива; Санитарен възел- бойлер-2 бр. Офис- преносим компютър и мултифункционално устройство.

Община Главиница оказва съдействие за дооборудването и дообзавеждането с необходимия инвентар, за да може да се предостави качествена грижа за децата.

evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.