В момента има 10 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 106432
А
22
2019

Стажантска програма

ПДФПечатЕ-мейл

От месец с децата от нашата къща се занимава Фани. Тя е студент- стажант, който изпълнява програма и стаж по международен европейски проект Еразъм. Фани е с български корени,но живвее и учи в Испания. "Целта ми е да развия емоциите на децата чрез театърът и други игри", споделя вече новата ни приятелка. Надяваме се тя да събере достатъчно опит и емоции от съвместната ни работа.

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.