В момента има 6 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 106485
М
07
2017

ЧРД на ЦНСТ! - 6години

ПДФПечатЕ-мейл

Вече станахме на 6 години! Проходихме, пораснахме, вече може да се каже, че стигнахме училищна възраст!!! :) Живота в нашата къща е в един преходен период!

Гордеем се, че постигаме заедно много от нашите успехи!!!

Гордеем се, че от създаването на ЦНСТ през март 2011г. до момента –март 2017г. в ЦНСТ са регистрирани 48 деца. , от тях до момента са –напуснали 36деца(реинтегрирани в семейството или при близки и роднини-16; осиновени-11; настанени в приемно семейство- 5 ; преместени в друго ЦНСТ- 3; преместени в друга институция -1 );

Гордеем се, че повече от напусналите деца са осиновени или са реинтегрирани в биологичното семейство! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.