В момента има 9 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 106950
Н
20
2016

Все още ги има "Чаените приказки"

ПДФПечатЕ-мейл
       И тази година работи мини -проект "Чаени приказки" с водещ възпитател -Валентина Тодорова .
Макар и с леки изменения и затруднения, нещотъсачите, въхновени от света на приказките, не липсват. Може да са двама, трима или четирима, важното е че ги има все още!
       Нищо, че е трудно четенето с разбиране, осмисляне! С помощта на възпитателката тези деца, изпаднали в трудна реалност, все пак търсят някои поуки и истини, които някога може да им помогнат!
       Срещите с приказките в една по-свободна обстановка са наистина полезни и дават малко топлинка и светлина, че чудесата стават!
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.