В момента има 15 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 106134
О
11
2015

"Чаени приказки"- март 2015 г.

ПДФПечатЕ-мейл

По идея на Сдружение БРТИМ 

https://www.facebook.com/AssociationBRTMI

 

През месец март стартира , мини -проект "Чаени приказки" с водещ възпитател -Валентина Тодорова . Четенето изключително много подпомага интелектуалното развитие на децата, а за да го заобичат трябва някой да им открие вълшебния свят на приказките. Защото някои деца нямат собствени книжки, няма кой да им почете, не подозират за мечтите, вълшебствата и приключенията, които се крият само на една корица разстояние. Защото голяма част от българските ученици не притежават умения за разбиране, осмисляне и използване на писмени текстове. Защото децата, откъснати от семейна среда и попаднали в трудна реалност , загубват себе си. Но „ светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и намери. Именно това правят нещотърсачите". И както Пипи Дългото чорапче казва, нека заедно си позволим да бъдем нещотърсачи и да се вдъхновим от първоизточника на вълшебствата - света на приказките.
Чаените приказки са срещи на чай и бисквити, специално за деца настанени в ЦНСТ с.Малък Преславец, обл.Силистра, които вярват в чудеса.

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.