В момента има 16 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136650
О
11
2015

За проекта "Здрави и щастливи деца!" април 2015 г.

ПДФПечатЕ-мейл

Ротаракт клуб „София-Тангра”, съвместно с Ротари клуб „Тутракан” и Интеракт клуб „Тутракан” реализираха проекта „Здрави и щастливи деца”, осъществен в центъра за настаняване от семеeн тип в село Малък Преславец, община Главиница, обаст Силистра.
Стойността на всички дейности, свързани с проекта „Здрави и щастливи деца” в център за настаняване от семеен тип в село Малък Преславец възлиза на сумата от 9000 лв (като сумата е приблизителна). Проектът включва: извършване на ремонтни дейности, подновяване на дървената дограма с алуминиева, организиране на туристическо посещение в гр. Варна и раздаване на подаръци. На 01.03.2015г. Ротаракт клуб „София-Тангра“,http://rotaract-tangra.org/novini/53/ Ротари клуб „Тутракан” и Интеракт клуб „Тутракан” организираха празничен ден, в който заедно с децата да посрещнат Баба Марта.

След реализирането на проекта , вече цялата сграда е с нова дограма!
Ротарианци, Вашата помощ е неоценима за нас!

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.