В момента има 20 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136653
О
10
2015

Нови легла - дарение

ПДФПечатЕ-мейл

От м. юли  имаме нови легла, благодарение на приятелите на семейство  Бернадет  и Дъг  Легет  (https://www.facebook.com/groups/friendsoforphans/?ref=bookmarks).
Те направиха много за нашите деца! Децата са щастливи! Благодарим ! Вашата помощ е безценна. Бъдете здрави и благословени!
П.п. Леглата са направени по поръчка и съобразени с вече утвърдения интериор- светли, свежи цветове!

 

 

 evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.