В момента има 28 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136672
Ю
17
2015

Децата имат нужда от:

ПДФПечатЕ-мейл
Вече е ваканция! Лятото е в разгара си и децата са целодневно вкъщи! За децата този сезон е за игри и забавления, но за нас, възрастните е и време за ремонтни дейности! Предстои ремонт, който ще наложи по възможност да изведем децата, от сградата! А и това е време за летен отдих на море! Но нашия бюджет, се оказва толкова недостатъчен и не можем да отделим средства за да ги заведем.                                                                                                                                                           Искрено се надявам да се намерят средства с които ще можем да реализираме един слънчев отдих на децата!                                                                                                                                                          
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.