В момента има 40 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136655
Ю
10
2015

На Фестивал в гр.Павликени 2015

ПДФПечатЕ-мейл
На 4 и 5 юни  част от децата в нашата къща се забавляваха заедно в гр. Павликени по време на петото юбилейно издание на Националния фестивал за деца с таланти от социалните домове „Като звездите“.

Благодарим на  г-жа Анастасова! За това, че е  наш приятел и успява  винаги да ни донесе  нови емоции и сили за утрешния ден!     

                          

https://www.facebook.com/DetskiFestivalKatoZvezdite?fref=ts


П.п. Повече информация за събитието :

http://www.kmeta.bg/obshtestvo/viceprezident%D0%B0t-margarita-popova-otkri-festival-v-pavlikeni-snimki-48081.html

 

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.