В момента има 39 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136656
М
27
2015

Една история с щастлив край

ПДФПечатЕ-мейл

През януари казахме Довиждане и до нови  срещи на скайп с 2 деца, (братче на 7г.  и сестриче на 8г.).

Едно семейство от Америка, намерило и избрало две деца от България, които чакат своя късмет да бъдат избрани. Двете деца пък очакваха шанса да ги изберат и намерят мама и татко, които да им дадат цялата си обич и грижи! Да, тези деца, не познаваха какво е семейството, какво е да имаш свои любящи и отговорни родители.

Историята започна през лятото на 2014г.  Тогава се случи срещата и  магията на взаимовръзка и очакване за взаимна обич! Случи се вълшебството! От този момент живота и на двете страни се промени. На родителите, да се подготвят и разберат до детайли за качествата и  поведение на децата. А за децата...да разберат и осмислят до колкото могат, че животът който им предстои ще е нов, но и изпълнен с всичко липсващо им до момента.(любов и индивидуални грижи) Докато процесът по документацията вървеше, децата учеха английски език с учител, провеждаха се седмични скайп срещи с преводач, поддържахме духа на привързаност и емоционална близост.

Момента на раздялата с нас настъпи през януари !Денят преди тръгване в ЦНСТ организирахме малко, но задушевно парти, по случай  изпращане на децата.

Липсват ни децата, тъжничко ни е. Нооо....колкото и да обичаме, тези деца, ние екипът в ЦНСТ, съзнаваме, че не  можем да бъдем семейство в истинския смисъл на думата!

На мама и татко пожелахме, да са търпеливи и да обичат безгранично двете деца! Надяваме се, усещаме, че това ще се случи! А на двете А. Целувки от всички в ЦНСТ- деца и персонал!  Както и и за тях търпение и спокойствие, за да може да се случат нещата по адаптацята по-бързо и по-леко!

НА ДОБЪР ЧАС!

 

evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.