В момента има 24 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136658
Д
15
2014

ПОКАНА КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА БАЗАР

ПДФПечатЕ-мейл

ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА СЕ ПОРАДВАТЕ НА РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ ПРЕДМЕТИ И ДА ОТНЕСЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ ЧАСТИЦА ОТ ДЕТСКИТЕ МЕЧТИ И ЖЕЛАНИЯ!

 

КОГА? от 15.12.2014г. (15.00 ч) до 19.12.2014г.(15.00ч) 

 
КЪДЕ? фоайе общински съвет гр. Главиница

 
КАКВО? Разпродажба на коледни предмети, ръчно изработени от децата и екип в ЦНСТ с.М.Преславец


СЪБРАНАТА СУМА ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ МАТЕРИАЛИ И ЗА МЕЧТАНИ ПОДАРЪЦИ ЗА ЛИЧНИ ПРАЗНИЦИ НА ДЕЦАТА!

 

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.