В момента има 22 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136667
Д
15
2014

На добър час мило дете!

ПДФПечатЕ-мейл

В понеделник  08.12.2014г. се разделихме с едно момче, което отдавна искаше да го заведем в неговия дом . След положителните за детето промени и действия, това се случи! Дете и родители търпеливо чакаха законните процедури . Докато течаха, се провеждаха ежеседмично скайп срещи за да се поддържа емоционалния контакт за предстоящия нов живот! В центъра положихме усилия, да внушим на детето, че любовта и грижите на мама и татко ще е му помогнат да намери себе си и своя дом. 
Предния ден, на изпращането, в ЦНСТ децата организираха малък тържествен празник. Всеки сподели впечатления кой с какво ще запомни М. И. 
Всички, които работихме, живяхме и съприживявахме живота на това 9 годишно дете, най- искрено пожелахме на цялото семейство взаимно да имат търпение, обич и атмосфера на топлота привързаност! НА ДОБЪР ЧАС, МИЛО ДЕТЕ!

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.