В момента има 25 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136659
Ю
16
2014

ДЕЦАТА ИМАТ НАЛЕЖАЩА НУЖДА ОТ:

ПДФПечатЕ-мейл

Една от най- спешните и неотложни необходимости за децата в ЦНСТ е намирането на легла със стандартни размери, по възможност съобразени с цвета и дизайна с тези, които имаме в цялата къща. С дарителски средства вече имаме 2 легла тип-сандвич (т.е. легла за 4 деца) . Остава отворен въпросът с намирането на средства за закупуването на още  легла от тип и дизаин. Капацитетът на ЦНСТ е 15 деца. 

 

От къде идва проблемът?

 1. Осем от настанените деца са изведени от големия дом-институция и във времето стават големи момичета и момчета.Те растат, а в момента леглата им са с размерите на такива от Детските градини. (за деца от предучилщна възраст).
 2. Вече в ЦНСТ се настаняват и деца над предучилищната възраст.

   

  НАДЯВАМЕ СЕ, МНОГО СКОРО ДА СЕ НАМЕРИ РЕШЕНИЕ НА ТОЗИ ВЪПРОС!


   

   

  evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

   

  Glavinitsa_2

   

   

  evr-s esf_bg

   Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

   

  Декларация

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.