В момента има 32 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136674
Я
20
2014

Игри по програма "Детство без агресия"

ПДФПечатЕ-мейл

Събота и неделя(18. и 19.01.2014г) в ЦНСТ се проведоха игри  по програма "Детство без агресия "с водещ Гео. https://www.facebook.com/detstvobezagresiq?fref=ts. Тя е безплатна и в голяма полза на децата. Заниманията са игри и отпускащи и зареждащи с енергия дихателни и физически упражнения. Курсът ще продължи по програмата в други свободни дни за децата!

 

 

Програма „Детство без агресия"/ Non-Aggression Program (NAP) е курс за деца от 6 до 18 години на "Международната асоциация за човешки ценности", провеждан безплатно в учебни заведения в над 35 държави.

Програмата доказано играе ефективна превантивна роля срещу прояви на агресия, насилие и поведенчески проблеми сред децата и стимулира развитието на самоуважение, увереност, взаимно доверие и толерантност.
Съдържание: Адаптирано според възрастта знание и практически занимания за:
S Справяне с негативи емоции, успокояване на ума, зареждане с енергия и постигане на цели.
5Повишаване степента на личностно себепознание и утвърждаване на ценности като не-насилие, взаимно доверие, принадлежност, отговорност към обществото и природата, развитие на умения за задружна работа.
Методи на работа:
•Практическо знание, дискусии и споделяне от страна на децата;
•Игри и отпускащи и зареждащи с енергия дихателни и физически упражнения. Формат:
6учебни часа, разделени на три занятия по два учебни часа. За устойчив и дълготраен ефект на програмата се провеждат последващи занимания веднъж или два пъти месечно в рамките на 3-6 месеца за затвърждаване на постигнатите до момента резултати и новопридобити умения и за споделяне на преживяванията.
Ползи от курсовете:
Децата и юношите обикновено остават удовлетворени и вдъхновени от участието си. Те усвояват методи за освобождаване от агресия, негативни емоции и вредни навици. Получават насоки и съзнателност за изграждане на навици за поддържане на добро психическо и физическо здраве. Курсовете им дават практически насоки за живота и са уникални с това, че се основават на практически средства, които могат да бъдат незабавно приложени за директни и трайни резултати. Редовното практикуване на техниките и посещението на последващите занятия подсилват устойчивостта на децата и юношите към стресови ситуации и затвърждават новопридобитите здравословни навици

 

източник: https: //www.facebook.com/detstvobezagresiq?fref=ts

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.